Zarządzenia KGP 2012

From Polipedia

Jump to: navigation, search
powrót • Zarządzenie nr 109/12 KGP z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowośledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym

 • Zarządzenie nr 110/12 KGP z dnia 15 lutego 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

 • Zarządzenie Nr 114/12 KGP z dnia 19 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 • Zarządzenie Nr 115/12 KGP z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych

 • Zarządzenie Nr 118/12 KGP z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji


 • Zarządzenie Nr 124/12 KGP z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich

 • Zarządzenie Nr 125/12 KGP z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym

 • Zarządzenie Nr 126/12 KGP z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym

 • Zarządzenie Nr 130/12 KGP z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

 • Zarządzenie Nr 131/12 KGP z dnia 4 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców

 • Zarządzenie Nr 140/12 KGP z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji


powrót
Personal tools